PETRARCA’S WOORDEN WORDEN MUZIEK

Vlaamse, Italiaanse en Duitse renaissancemuziek op teksten van Francesco Petrarca

22 Maart 2024 – 19:30

Abdijkerk Bellingen, Cantimpré 1 – 1674 Bellingen

Emma Coopman, zang en slagwerk

Jan Devlieger, blokfluiten

Adelheid Glatt, sopraan en alt viola da gamba

Jasper Bärtling-Lippina, luit en gitaar
Christine Lejeune, bas viola da gamba

Astrid Houthuys, spreker

De Canzoniere is één van Petrarca’s meest bekende werken. Dit is een verzameling van
366 sonnetten en canzones in het Italiaans. Zij vormen de leidraad voor ons programma.
Zijn liefde voor Laura de Noves, een getrouwde vrouw die hij in 1327 op goede vrijdag in
Avignon leerde kennen, vormt het centrale thema. Omwille van haar onbereikbaarheid
werd deze liefdesvorm in de renaissance vaak als de meest ware beschouwd. Laura bleef
Petrarca zijn hele verdere leven inspireren.
De Canzoniere bestaat uit twee delen: het eerste gaat over Laura toen ze nog leefde,
het tweede is op aangrijpende wijze volledig gewijd aan zijn niet aflatende liefde, ook
na haar dood.
Zelfs tot op de dag van vandaag is het de poëtische klank van deze verzen die vele
componisten blijft inspireren. Wij kozen voor componisten die tijdens de 16de eeuw al in
Italië verbleven of naar Italië reisden en daar in contact kwamen met zijn poëzie: Luca
Marenzio, Cipriano De Rore, Orlando De Lassus, Hans Leo Hassler, Giaches De Wert en
Adriaan Willaert.