Petrarca's woorden worden muziek

Vlaamse, Italiaanse en Duitse renaissancemuziek op teksten van Francesco Petrarca

Ohime il bel viso

 

Fantasia 5

 

 

Alla dolce ombra

 

 Ad una fresca riva

 

 
Canzon se l’esser meco

 

 Lieti fiori e felici

 

Spagnoletta

 


Ahi dispietata morte,
ahi crudel vita


Veccie letrose

 

 

Padre del ciel

 

Fantasia 2 & 3

 

 

Amor, fortuna


Cingari simo venit’a giocare

 

 

I’piango, et ella il volto

 

 

Luca Marenzio 1553/54 – 1599

uit: il terzo libro de madrigali a 5 voci 1582

Francesco Da Milano 1497 – 1543
uit: Intabulatura di Liuto Libro Terzo 
luit solo

Cipriano de Rore 1515/1516 – 1565

uit: il primo libre de madrigali cromatici 1544

Luca Marenzio

uit: Villanelle 1587
instrumentaal

Orlando de Lassus 1532 – 1594

uit: Continuation du mellange d’Orlande de Lassus 1584

Hans Leo Hassler 1564 – 1612

uit: Madrigali à 5,6,7 & 8 voci 1596

Michael Praetorius 1571 – 1621

uit: Terpsichore, Musarum Aoniarum
instrumentaal

Luca Marenzio

uit: Madrigali for 4 voicis 1585

Adriaan Willaert 1490 – 1562

uit: Canzone Villanesche alla Napolitana 1545
instrumentaal

Giaches de Wert 1535 – 1596

uit: Il nono Libro di Madrigali à 5 et 6 1588

Francesco Da Milano

uit: Intabulatura di Liuto, libro Terzo
luit solo
Adriaan Willaert

Musica Nova 1559

Adriaan Willaert

uit: Canzone Villanesche alla Napolitana 1545
instrumentaal

Luca Marenzio

uit: Madrigali à 5 voci Libro 2

Het verhaal van Petrarca en Laura wordt door korte tekstfragmenten verduidelijkt.

Petrarca en Laura

Ohime il bel viso

Fantasia 5

Alla dolce ombra 

Ad una fresca riva 

Canzon se l’esser meco

Lieti fiori e felici  

Spagnoletta

Ahi dispietata morte

Veccie letrose

Padre del ciel

Fantasia 2 & 3

Amor, fortuna

Cingari simo venit’a giocare
I’piango, et ella il volto
Luca Marenzio

Francesco Da Milano
Cipriano de Rore

Luca Marenzio

Orlando de Lassus

Hans Leo Hassler

Michael Praetorius

Luca Marenzio
Adriaan Willaert

Giaches de Wert

Francesco Da Milano
Adriaan Willaert

Adriaan Willaert

Luca Marenzio

Summary of our concert 2024.
Petrarca’s woorden worden muziek

Petrarca en Laura

Precies 650 jaar geleden stierf één van de grondleggers van het humanisme en van onze West-Europese cultuur: Francesco Petrarca. In zijn talloze geschreven werken wilde hij de donkere sfeer van de middeleeuwen overstijgen door plaats te maken voor het individu en de rede. Hij was in Europa in feite de eerste die zich bezig hield met het bestuderen van de klassieke oudheid. Als kosmopoliet avant la lettre reisde hij o.a. door Italië, Frankrijk en Duitsland. Deze reizen vormen de basis van zijn honderden Latijnse geschriften waarin hij het over de meest uiteenlopende thema’s heeft. Maar altijd staat de mens als individu op de eerste plaats. Omwille van de specifieke taalstructuren schrijft hij zijn proza in het Latijn, zijn poëzie in het Italiaans. In de Latijnse werken staat zijn geleerdheid op de voorgrond, in de Italiaanse zijn eigen gedachten, stijl, woord en klank.

De Canzoniere is één van zijn meest bekende werken. Dit is een verzameling van 366 sonnetten en canzones in het Italiaans. Zij vormen de leidraad voor ons programma. Zijn liefde voor Laura de Noves, een getrouwde vrouw die hij in 1327 op goede vrijdag in Avignon leerde kennen, vormt het centrale thema. Omwille van haar onbereikbaarheid werd deze liefdesvorm in de renaissance vaak als de meest ware beschouwd. Laura bleef Petrarca zijn hele verdere leven inspireren.

De Canzoniere bestaat uit twee delen: het eerste gaat over de levende Laura, het tweede is op aangrijpende wijze volledig gewijd aan zijn niet aflatende liefde, ook na haar dood.

Zelfs tot op de dag van vandaag is het de poëtische klank van deze verzen die vele componisten blijft inspireren. Wij kozen voor componisten die tijdens de 16de eeuw al in Italië verbleven of naar Italië reisden en daar in contact kwamen met zijn poëzie: Luca Marenzio, Cipriano De Rore, Orlando De Lassus, Hans Leo Hassler, Giaches De Wert en Adriaan Willaert.

Adelheid Glatt

Precies 650 jaar geleden stierf één van de grondleggers van het humanisme en van onze West-Europese cultuur: Francesco Petrarca. In zijn talloze geschreven werken wilde hij de donkere sfeer van de middeleeuwen overstijgen door plaats te maken voor het individu en de rede. Hij was in Europa in feite de eerste die zich bezig hield met het bestuderen van de klassieke oudheid. Als kosmopoliet avant la lettre reisde hij o.a. door Italië, Frankrijk en Duitsland. Deze reizen vormen de basis van zijn honderden Latijnse geschriften waarin hij het over de meest uiteenlopende thema’s heeft. Maar altijd staat de mens als individu op de eerste plaats. Omwille van de specifieke taalstructuren schrijft hij zijn proza in het Latijn, zijn poëzie in het Italiaans. In de Latijnse werken staat zijn geleerdheid op de voorgrond, in de Italiaanse zijn eigen gedachten, stijl, woord en klank.

De Canzoniere is één van zijn meest bekende werken. Dit is een verzameling van 366 sonnetten en canzones in het Italiaans. Zij vormen de leidraad voor ons programma. Zijn liefde voor Laura de Noves, een getrouwde vrouw die hij in 1327 op goede vrijdag in Avignon leerde kennen, vormt het centrale thema. Omwille van haar onbereikbaarheid werd deze liefdesvorm in de renaissance vaak als de meest ware beschouwd. Laura bleef Petrarca zijn hele verdere leven inspireren.

De Canzoniere bestaat uit twee delen: het eerste gaat over de levende Laura, het tweede is op aangrijpende wijze volledig gewijd aan zijn niet aflatende liefde, ook na haar dood.

Zelfs tot op de dag van vandaag is het de poëtische klank van deze verzen die vele componisten blijft inspireren. Wij kozen voor componisten die tijdens de 16de eeuw al in Italië verbleven of naar Italië reisden en daar in contact kwamen met zijn poëzie: Luca Marenzio, Cipriano De Rore, Orlando De Lassus, Hans Leo Hassler, Giaches De Wert en Adriaan Willaert.

Adelheid Glatt